WWNLive SHINE 44 Results

- SHINE NOVA CHAMPIONSHIP TOURNAMENT QUARTERFINALS MATCH Priscilla Kelly defeated Leah Vaughan - SHINE NOVA CHAMPIONSHIP TOURNAMENT QUARTERFINALS MATCH Kiera Hogan defeated Aja Perrera - SHINE NOVA...